Oudercommissie

Per 1 januari 2016 treedt de wetswijziging omtrent de positie van ouders in de kinderopvang in werking. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging opgenomen. Nu is het zo dat elke vestiging van Kinderopvang Het Droompaleisje een oudercommissie dient te hebben. Dat het niet altijd lukt om een oudercommissie te formeren, blijkt uit divers onderzoek in opdracht van het ministerie: het ontbreken van een oudercommissie is de meest voorkomende overtreding in de GGD rapportages. Ook Kinderopvang Het Droompaleisje heeft helaas niet op elke vestiging een oudercommissie. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging, zodat organisaties die geen ouders bereid vinden om in de oudercommissie zitting te nemen, toch voldoen aan de eis van adviesrecht van ouders. Een en ander heeft geresulteerd in de mogelijkheid van alternatieve ouderraadpleging voor kleinere organisaties.

Kinderopvang Het Droompaleisje zal elke oudercommissie inlichten over de nieuwe adviserende rol en de alternatieve ouderraadpleging.

Kinderopvang Het Droompaleisje zal over de volgende zaken advies vragen d.m.v. een korte enquête.

  • de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • regelingen inzake de behandeling van klachten
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Voor vragen en of meer informatie kunt u zich wenden tot onze locatiemanager.