Over Het Droompaleisje

Groepsruimtes

De ruimtes binnen Kinderopvang Het Droompaleisje B.V.  zijn speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Kinderdagverblijf Het Droompaleisje biedt daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie.

Voordelen Verticale groep

 • Kinderen blijven de hele opvangperiode bij elkaar in de groep.

 • Er is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn.

 • Het is mogelijk om broertjes en/of zusjes in dezelfde groep te plaatsen.

 • De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.

 • Kleintjes kunnen zich in hun ontwikkeling optrekken aan de oudere kinderen.

 • Oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen.

 • De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook net boven hun niveau krijgen aangereikt.

 • Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze leeftijdsgroep willen wij de mogelijkheid bieden om zich optimaal te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hiervoor bieden wij een situatie waar deze kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat zij een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en waarbij ze ook leren rekening te houden met anderen.

De activiteiten die bij de BSO geboden worden gaan in overleg met de kinderen. Muziek maken, knutselen, buiten spelen, enz.

De BSO ruimte is een mooie, lichte, riante ruimte die veel uitdaging biedt. Er wordt volop geknutseld, gepuzzeld, verkleed, gekookt, gedanst e.d. Natuurlijk kan er ook op de bank rustig een boekje worden gelezen.

Flexibele opvang

Voor ouders met onregelmatige diensten biedt Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. opvang op onregelmatige tijden. Uitgangspunt is het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de kinderen, van de ouders en van de pedagogisch medewerk(st)ers.

De aanvraag voor flexibele opvang dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden en er moet minimaal 2 uur worden afgenomen.

Voordelen

 • Persoonlijk & Betrokken
 • Huiselijke Sfeer
 • Rustig, Huiselijk & Veilig