Visie

Door het kind naar een kinderopvang te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om met elkaar rekening te houden en van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

Pedagogisch beleid

Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. werkt we met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat omschreven hoe wij het pedagogisch handelen vormgeven. Het Droompaleisje wil naast de thuisbasis een tweede veilige basis scheppen zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige sociale mensen met zelfvertrouwen.

Belangrijke uitgangspunten in ons beleid zijn:

  • Ieder kind heeft recht op respect.
  • Elk kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.
  • Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de leidster beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.

Pedagogische doelstelling BSO Het Droompaleisje B.V.

Door het kind naar een BSO te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Kinderen treffen op de BSO niet alleen leeftijdgenootjes, ze hebben ook te maken met oudere en jongere kinderen. In een dergelijk groep kunnen kinderen veel van elkaar leren, elkaar helpen, een voorbeeld zijn voor elkaar, rekening houden met elkaar.

BSO Het Droompaleisje is niet het verlengde van een schooldag, maar een vrijetijdsbesteding waar volop geknutseld, verkleed, gepuzzeld, gedanst, gespeeld en gelezen wordt. Er is ruimte om samen te spelen, koken, knutselen of om lekker buiten te spelen. Ook kan er rustig een boekje op de bank gelezen worden.

Thuis komen

BSO Het Droompaleisje B.V. wil graag dat kinderen bij ons thuis komen. Wanneer de kinderen uit school komen gaan we gezellig met elkaar aan tafel, drinken en eten we wat en babbelen we over van alles en nog wat.

De BSO is vrije tijd. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen meedoen aan een activiteit die wordt aangeboden, maar de kinderen kunnen ook lekker wegzakken in de kussens, of kiezen om zelf een spelletje uit de kast te pakken, te knutselen etc.

Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de locatie. Een verder uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, krijgt u uitgereikt bij het intake gesprek.

 Veiligheid en hygiëne

Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de kwaliteitseisen kinderopvang. Het Droompaleisje voert jaarlijks op de locatie een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Het gebouw wordt elk jaar gecontroleerd door de brandweer en de GGD. De groepsruimte, sanitair, huishoek etc. worden dagelijks schoongemaakt. De groepsleiding draagt zorg voor het reinigen van het spelmateriaal. Bij Het Droompaleisje wordt er gewerkt met zogeheten protocollen, en er wordt dagelijks een schoonmaaklijst bijgehouden door de pedagogische medewerkster(s).

Deze protocollen liggen ter inzage op de groep.

Voordelen

  • Persoonlijk & Betrokken
  • Huiselijke Sfeer
  • Rustig, Huiselijk & Veilig