Copyright © 2013 ICMD

Deze website is met zorg samengesteld, ontwikkeld en ontworpen door ICMD.
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn met zorg samengesteld, ontwikkeld en/of ontworpen door ICMD. Deze zijn eigendom van of in licentie bij ICMD en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van ICMD, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Gebruik door derden

Wij verzoeken iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Kinderdagverblijf Het Droompaleisje en/of van ICMD, vooraf contact op te nemen met de afdeling Communicatie van ICMD. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van ICMD, zal ICMD zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.
Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van ICMD voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits ICMD daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

ICMD
afdeling Corporate Communicatie
Admiraal de Ruyterweg 167
3031 AA Rotterdam
telefoon: 010-2406240
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.icmd.nl

Deze website is met zorg samengesteld, ontwikkeld en ontworpen door ICMD.

Voordelen

  • Persoonlijk & Betrokken
  • Huiselijke Sfeer
  • Rustig, Huiselijk & Veilig